Javne Nabavke

Praćenjem Portala javnih nabavki i internet stranica naručioca obaveštavamo klijente o

 • Odgovarajućim raspisanim tenderima – objavljenim pozivima za podnošenje ponuda i konkursnim dokumentacijama
 • Datumima otvaranja ponuda
 • Datumima produženja roka otvaranja ponuda
 • Izmenama i dopunama konkursne dokumentacije i dodatnim pojašnjenjima
 • Donetim Odlukama o dodeli ugovora ili obustavi postupka javnih nabavki

Analiza Konkursne dokumentacije i pripremanje ponude

 • Pregled i analiza Konkursne dokumentacije, tumačenje obaveznih i dodatnih kriterijuma i zahteva Naručioca
 • Izrada spiska neophodne dokumentacije
 • Predlog i zahtev za razjašnjenje Konkursne dokumentacije
 • Izrada dokumenata na obrascima iz Konkursne dokumentacije
 • Kontrola ispravnosti ponude klijenta pre predavanja pripremljene dokumentacije sa stručnom ocenom iste
 • Pripremanje i podnošenje ponuda za klijenta, pakovanje i predaja ponuda
 • Prisustvovanje i aktivno učestvovanje u javnom otvaranju ponuda na osnovu pismenog ovlašćenja klijenta

Nakon donošenja odluke od strane naručioca

 • Analiza donetih odluka o dodeli ugovora ili obustavi postupka Naručioca
 • Uvid u ponude drugih ponuđača
 • Analiza rada Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
 • Iznalaženje razloga za podnošenje osnovanog Zahteva za zaštitu prava
 • Podnošenje zahteva za zaštitu prava

Konsultantske usluge u vezi sertifikovanja proizvoda i procesa

Agencija za poslovno savetovanje Lukrat Niš, sarađuje sa akreditivanim sertifikacionim kućama i u mogućnosti je da Vam pruži savetodavne usluge u vezi sertifikacije Vaših proizvoda i procesa od strane akreditovanih sertifikacionih kuća za standarde iz Vašeg delokruga rada.