Agencija LUKRAT je nastala 2016 godine i usko je specijalizovana za pripremu konkursne dokumentacije za učešće ponuđača na Javnim nabavkama u Srbiji i regionu,za podnošenja zahteva za zaštitu prava i konsultantske usluge u oblasti ljudskih resursa

Dugogodišnje iskustvo u oblastima Javnih nabavki nastojimo da pretočimo u lukrativan posao za sva mikro,mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji imaju rezerve u pogledu učešća u Javnim nabavkama sa jedne strane i nemogućnost u pogledu stručnih kadrova za pripremanje konkursne dokumentacije za učešće na samim tenderima sa druge strane.

Zato smo mi tu. Zbog Vas.

Naš moto je UVEĆAJ SVOJ PROFIT i od ovog aksioma ne odustajemo.

Zašto?

Zato što se u Srbiji na Javne nabavke potroši preko 300 milijardi dinara godišnje.

Zato što ima dovoljno finansijskih sredstava za sve ponuđače ,a ne samo za “odabrane”.

Zato što će Vaša ponuda s nama biti blagovremena, odgovarajuća, prihvatljiva, konkurentna

Zato što je naš cilj da UVEĆAMO VAŠ PROFIT.

Kako?

Učešćem na svim Javnim nabavkama koji su finansirani od strane budžeta Republike Srbije, lokalne samouprave ili donacije koje podležu Zakonu o Javnim nabavkama u skladu sa Vašim interesima i mogućnostima.

Svakako da pružamo usluge i naručiocima koji nemaju osposobljene stručne kadrove da zakonito sprovedu i realizuju svoj plan Javnih nabavki.

Ali u našem fokusu ste prvenstveno VI, ponuđači, koji žele da učestvuju na Javnim nabavkama , pobede i UVEĆAJU SVOJ PROFIT.

Zato smo na zajedničkom putu.