CENE USLUGA OBLIKOVANE ZA PONUĐAČE PREMA NJIHOVIM MOGUĆNOSTIMA

U cilju permanentnog, sveobuhvatnog i konstruktivnog odnosa sa potencijalnim klijentima LUKRAT daje mogucnost potpisivanje ugovora o konsultanskim uslugama na tromesečnom, šestomesečnom i godišnjem nivou sa klijentima u zavisnosti od njihovih ekonomskih potencijala i interesovanja na sledeći način:

  • Jedan tender mesečno, za jedan tender na tri, šest i dvanaest meseci.
  • Dva tendera mesečno, za dva tendera na tri, šest i dvanaest meseci
  • Tri i četiri tendera mesečno, za tri ili četiri tendera na tri, šest i dvanaest meseci

Za potpisane ugovore u vezi paketa na mesečnom,tromesečnom,šestomesečnom i godišnjem nivou i sve pojedinačne usluge važi zvanični cenovnik Agencije.

Plaćanje je svakog prvog u mesecu za taj mesec ili po dogovoru.

LUKRAT nije u sistemu PDV-a

Usluge obuhvataju: praćenje tendera, konsultacije i priprema tendera.

NAPOMENA

Neophodna dokumenta za dokazivanje obaveznih i dodatnih uslova za učešće u javnim nabavkama kako i neophodna dokumenta za dokazivanje tehničkih karakteristika, poslovnih i kadrovskih kapaciteta, reference, potvrde, sertifikati, stručni nalazi, domaće poreklo robe, sredstva finansijskog obezebeđenja ponude – obezbeđuju sami ponuđači.

Sve propisane takse koje se uplaćuju u budžetu republike Srbije za podnošenja zahteva za zaštitu prava po Zakonu o Javnim nabavkama snosi ponuđač.

Troškovi putovanja za neposrednu predaju ponude, uvid u dokumentaciju ostalih ponuđača nakon donošenje odluke od strane naručioca -(gorivo, putarina, amortizacija snosi ponuđač).

Za sve dodatne informacije ili eventualne nejasnoće stojimo Vam na raspolaganju od 08h do 20h.